Produkcja Usługi Administracja PUA w Grudziądzu

Mobilny PSZOK – MPSZOK

Mobilny PSZOK – MPSZOK

Czym jest MPSZOK?

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalny kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów  odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, takich jak żarówki, akumulatory, baterie czy sprzęt elektroniczny.

Urządzenie umożliwia elastyczną adaptację do okresowych potrzeb czy zmieniających się przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Dane podstawowe:

  • Do zbierania odpadów komunalnych,
  • Przystosowany do transportu,
  • Dźwignik hakowy,
  • Pomieszczenie biurowe/magazynowe,
  • Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej,
  • Pełna paleta kolorów RAL,
  • Możliwość produkcji wg. indywidualnych potrzeb klienta,

JEŚLI MASZ PYTANIA, NAPISZ DO NAS!